Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba skelbia atranką ugniagesio gelbėtojo–vyr. vairuotojo pareigoms eiti Vaškų ugniagesių komandoje.

Preigybės grupė- specialistas, lygis-B, pareigybės(etato) dydis-1. Pareiginės algos koeficientas - 0,74 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

1. Planuoja ir organizuoja ugniagesių komandos veiklą.

2. Vykdo Tarnybos vadovo nurodymus.

3. Laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

 Reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki
1995 m.

2. Turėti  galiojantį C kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3. Turėti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą ir 10 metų darbo patirtį tose pareigose.

4. Atitikti fizinius reikalavimus.

5. Turėti medicininę pažymą, leidžiančią dirbti ugniagesiu gelbėtoju- vairuotoju.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Gyvenimo aprašymą;

3.Asmens tapatybę, išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 Pretendentų atrankos būdas- pokalbis žodžiu.

 Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 8 d. 16 val. adresu: Joniškėlio 12,  Pasvalys, kab. 101 arba el. paštu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +370 683 77676.